Als u zich uit voorzorg (preventief) wil laten inschrijven op de wachtlijst van Huize Sint-Elisabeth, kan u dit doen door het inschrijvingsformulier in te vullen. Vanaf dat moment staat u ingeschreven op de preventieve wachtlijst. Een inschrijving is vrijblijvend en schept geen enkele verplichting.  De verkregen gegevens worden in alle discretie verwerkt.

 

Als de zorgbehoevendheid toeneemt en een opname dringt zich op, dient u zelf terug contact met ons op te nemen. Dan wordt de inschrijving herbekeken aan de hand van de Katz-schaal (medisch attest) of een diagnostisch bilan om na te gaan of de kandidaat-bewoner voldoet aan de voorwaarden om op de dringende wachtlijst terecht te komen.

Om in aanmerking te komen voor onze dringende wachtlijst, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 

Lichamelijke zorgbehoevendheid: 

  • u heeft elke dag hulp nodig bij het wassen en kleden

EN

  • u heeft volledig hulp nodig om op te staan uit bed of zetel of volledig hulp nodig om u te verplaatsen.

 

Mentale zorgbehoevenheid: 

  • u heeft elke dag hulp nodig bij het wassen en kleden 

EN

  • er is sprake van dementie (aangetoond met diagnostisch bilan opgesteld door geriater, neuroloog of psychiater)

 

 nu inschrijven op de wachtlijst