In 1962 nam pater Elzeaar van Moezeke, minderbroeder te Turnhout, samen met enkele dames van de toenmalige St.-Elisabethbond (een afdeling van de vrouwenbeweging de Derde Ordelingen), het gedurfde initiatief om de zorg, die zij tot dan toe huis aan huis boden aan bejaarden, om te vormen tot de stichting van een rusthuis voor bejaarden. Om het beheer van het rusthuis te verzekeren werd een vereniging zonder winstdoel gesticht.

Op 8 februari 1964 nam de 1ste bewoner haar intrek in het rusthuis.De zorg voor de bewoners gebeurde, op 1 na, door vrijwilligers.

Op 7 juni 1964 werd de nieuwbouw in de Korte Albertstraat plechtig ingehuldigd en ingezegend. Het gebouw bestond toen uit 17 appartementen waarvan er 10 bewoond werden.In 1976 werd het rusthuis uitgebreid.

Aanvankelijk konden enkel valide bejaarden hun intrek nemen in het rusthuis. Sinds 1992 mogen er ook minder valide bejaarden verblijven. Meer en meer zwaar zorgbehoevenden vonden hun weg naar het rusthuis, zodat momenteel 80 % van de aanwezige bewoners dagelijks vele zorgen nodig hebben.

 

Tot in 1998 heeft pater Elzeaar, samen met enkele pioniers, waaronde mevrouw Octavie Loyens, het rusthuis geleid met kundige hand en een groot Franciscaans hart, bekommert om de bewoners, dat zij er zich mochten thuis voelen.

Dankzij hem is dit nog altijd de voornaamste bekommernis in het woonzorgcentrum Huize Sint-Elsiabeth. Thans biedt het woonzorgcentrum opvang voor 30 bejaarde mannen en vrouwen of koppels.

Het woonzorgcentrum is vanuit traditie Rooms Katholiek en Franciscaans geïnspireerd, maar brengt ook eerbied op voor de overtuiging en godsdienst van anderdenkenden.

Huize Sint-Elisabeth beschikt over mooie kamers.  In elke kamer is een verstelbaar bed met matras voorzien.  Verder kan de kamer naar eigen smaak worden ingericht met persoonlijk meubilair.

Op elke kamer is televisiedistributie en telefoonaansluiting mogelijk.

Enkele kamers hebben een aparte slaapruimte.

Alle kamers beschikken over een oproepsysteem, dag en nacht kan er beroep gedaan worden op het zorgteam.

 

Opdrachtverklaring

 

Gasthuiszusters