Huize Sint Elisabeth

Woonzorgcentrum

Huize Sint-Elisabeth

Contacteer ons  Onze vacatures

Inschrijven op onze wachtlijst

Als u zich uit voorzorg (preventief) wil laten inschrijven op één van de wachtlijsten van WZC Huize Sint-Elisabeth (woonzorgcentrum, assistentiewoning), kan u dit doen door het inschrijvingsformulier in te vullen. Indien u zich wilt aanmelden op de wachtlijst voor het dagverzorgingscentrum of kortverblijf, kan dat via de website van WZC Sint-Lucia.

Zodra u het inschrijvingsformulier indient en de bevestigingsmail ontvangt, staat u ingeschreven op de preventieve wachtlijst. Een inschrijving is vrijblijvend en schept geen enkele verplichting. De verkregen gegevens worden in alle discretie verwerkt.

Dringende wachtlijst

Als de zorgbehoevendheid toeneemt en een opname dringt zich op, dient u zelf terug contact met ons op te nemen. Dan wordt de inschrijving herbekeken aan de hand van de Katz-schaal (medisch attest) of een diagnostisch bilan om na te gaan of de kandidaat-bewoner voldoet aan de voorwaarden om op de dringende wachtlijst terecht te komen.

Om in aanmerking te komen voor onze dringende wachtlijst, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Lichamelijke zorgbehoevendheid: u hebt elke dag hulp nodig bij het wassen en kleden EN u hebt volledig hulp nodig om op te staan uit bed of zetel of volledig hulp nodig om u te verplaatsen.
  • Mentale zorgbehoevenheid: u hebt elke dag hulp nodig bij het wassen en kleden EN er is sprake van dementie (aangetoond met diagnostisch bilan opgesteld door geriater, neuroloog of psychiater).
WZC Huize Sint-Elisabeth - Woonzorgcentrum-Assistentiewoningen

Inschrijvingsformulier

Soort verblijf: WoonzorgcentrumAssistentiewoningen

Aard inschrijving: PreventiefDringend

Gegevens over de nieuwe bewoner:

Naam (verplicht):

Adres (verplicht):

Geboortedatum (verplicht):

Geslacht: ManVrouw

Burgerlijke staat: GehuwdSamenwonendWeduw(e)(naar)Alleenstaand

Huisarts:

Huidige verblijfplaats:

Reden van inschrijving (verplicht):

Fysiek zorgbehoevend?
NeeLicht fysiek zorgbehoevendZwaar fysiek zorgbehoevend

Dementie?
JaNee

Voor dementie in behandeling bij een geriater of neuroloog? Zo ja, welke?

Gegevens over de contactpersoon:

Naam (verplicht):

Adres (verplicht):

Telefoon (verplicht):

E-mail (verplicht):

LET OP: Wij sturen een bevestiging van inschrijving inclusief alle gegevens die u hier invult naar dit e-mailadres.

Verwantschap: PartnerKindNeef/nichtBroer/zusAndere

Privacy en cookies:

Privacyverklaring gelezen en goedgekeurd (verplicht)

Vul de Captcha in (verplicht)captcha